Uw therapeut is er van overtuigd dat bewegen een belangrijk onderdeel is van een gezonde levensstijl en gaat daarom een groot avontuur aan. 

Op één April gaat ze vertrekken vanuit Epe voor een voetreis naar Rome. De Praktijk is daarom gesloten van 15 maart tot 15 september.

logo neurovisie

Biofotonen

Biofotonen

Er is aangetoond dat levende cellen elektromagnetische signalen uitzenden, zgn. lichtimpulsen of fotonen. Deze (bio)fotonen zorgen ervoor, dat er op het juiste moment de juiste reacties plaatsvinden in het lichaam. Wanneer het lichaam ziek is, worden die lichtimpulsen onderbroken.

Wat zijn biofotonen?

Biofotonen, (ook wel geschreven als biophotonen) zijn fotonen, lichtimpulsen, die worden uitgezonden en ontvangen door levende cellen met een snelheid van ongeveer 100.000 impulsen per cel per seconde..! En deze impulsen zorgen ervoor dat alle biochemische processen in onze lichaamscellen tot stand kunnen komen.

Op welke manier?

De ontwikkelaar van deze therapie wist dat de lichtfrequentie van lichaamscellen met kanker anders was dan de lichtfrequentie van gezonde cellen. De zenuwmeridianen die ook bij acupunctuur gebruikt worden, hebben uiteinden aan de handen en voeten. Via de handen en voeten konden zo de zieke lichaamscellen van hun gezonde lichtfrequentie voorzien. Daardoor verdwijnen de symptomen van de ziekte.

Jarenlange inspanningen hebben geresulteerd in een handzaam medisch apparaat met de naam Chiren. Met dit apparaat worden lichtfrequenties van het lichaam gemeten.  Via glazen klossen en voetplaten worden corrigerende lichtfrequenties en informatie aan het lichaam gegeven waardoor het herstel op cel niveau kan optreden.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Tijdens een behandeling worden punten op de handen en voeten gemeten. Met behulp van de Chiren worden corrigerende lichtfrequenties gezocht om het lichaam te helpen de eigen lichtfrequenties te herstellen. Als de juiste corrigerende informatie gevonden is, worden die via het licht aan de handen en voeten gegeven. Dit is pijnloos en de uitwerking begint direct. Gedurende de drie dagen daarna gaat het lichaam reageren en begint het herstel van binnenuit.

Als de handen vet zijn, kan er niet goed gemeten worden. Om goed te kunnen meten mag er geen handcrème of lotion gebruikt worden. Ook intensief sporten, vanaf 3 dagen voor een behandeling, kan een meting negatief beïnvloeden.

Na afloop is het belangrijk om veel water(ca. 2 liter zonder toevoegingen) te drinken, om zo de vrijgekomen afvalstoffen kwijt te kunnen. Klachten zoals hoofdpijn, kunnen daarmee in veel gevallen voorkomen worden. Soms ontstaan er na de behandeling wat klachten, meestal zijn dit klachten die bekend zijn uit het verleden en verdwijnen over het algemeen weer snel. Vermoeidheid tijdens de dagen na de behandeling is de meest gehoorde klacht. Omdat het lichaam bezig is met herstel, kan het voorkomen dat er voor de volgende behandeling een toename is van klachten, meestal is er dan sprake geweest van onderdrukking en zou het tijd kunnen zijn voor het lichaam om ook deze narigheid op te ruimen.

Als er sprake is van een lange periode van pijn en en of ziek zijn, is het niet uitgesloten dat het lichaam endorfines heeft aangemaakt. Dit zijn natuurlijke pijnstillers. Het lichaam zal langzaamaan die endorfine aanmaak verminderen. Hierdoor lijkt het alsof de klachten toenemen. Dit is een tijdelijke situatie en na verloop van tijd zal ook het gevoel van herstel de overhand gaan krijgen.

Is Biofotonen therapie voor iedereen?

In principe kan iedereen behandeld worden, ook zwangeren en pasgeboren baby’s.

Er is echter een groep mensen die helaas NIET behandeld kunnen worden. Indien een van onderstaande situaties op u van toepassing, dan is het niet aan te raden dergelijke behandelingen te ondergaan.

 • Orgaantransplantaties
 • Kunststof bloedvaten, tubes en dergelijke
 • Shunts of tubes voor afvloeien van hersenvocht
 • Trombose die niet onder controle is door middel van medicatie
 • Retina vervanging
 • Dierlijke pezen

Wanneer WEL:

 • Dierlijk bot (wanneer dit minimaal 3 maanden geleden is ingebracht)
 • Ooglensvervanging
 • Heup en knieprotheses
 • Metalen implantaten, zoals schroeven, platen, tanden e.d.
 • Stents voor het openhouden van vaten.
 • Pacemakers
 • Borstimplantaten
 • Zwangerschap

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Dat is per persoon verschillend. Gemiddeld ligt het aantal behandelingen zo rond de 8-10. Bij heel jonge kinderen ligt dit rond de 3-5. Zij reageren nog heel puur en snel. Er zijn geen recepten of protocollen voor een bepaalde klacht. De oorzaak is voor ieder individu anders.

Gebruik je veel medicijnen waaronder b.v. maagzuurremmers of ben je als man gesteriliseerd, dan bestaat de kans dat het effect verminderd kan zijn, doordat het lichaam niet meer op alle fronten, op een natuurlijke manier kan reageren.  Het traject duurt dan langer. Zijn er heel veel klachten gedurende lange tijd, dan kan het zijn dat je meer dan 10 behandelingen nodig hebt. Als na de 6e behandeling geen teken van verbetering is, dan is het niet zinvol om verder te gaan.

De frequentie

Na de eerste sessie wordt de volgende behandeling na 3-4 dagen gepland, na elke volgende sessie 6-7 dagen. Wat neerkomt op een wekelijkse behandeling. Bij aanvang van de behandelingen zullen dan ook in ieder geval drie sessies in het voren gepland worden, zodat de continuïteit gewaarborgd kan worden. Vlak voor een langere vakantieperiode worden er geen behandelingstrajecten gestart.

Literatuur

Regelmatig krijg ik de vraag of er boeken bestaan over de werking van biofotonen.

Er is bij mijn weten niet veel in boekvorm beschikbaar, maar wilt u een mooie uitleg over deze ingewikkelde materie, dan raad ik het boek “Eindeloos bewustzijn” aan van Pim van Lommel. In een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring, beschrijft deze cardioloog uitvoerig de werking van biofotonen in ons lichaam.

Ik werk vanuit het besef dat alleen de Here kan genezen. Ik mag daarbij een instrument zijn. Het kan gebeuren dat je tijdens de behandelingen op een punt terechtkomt waarop we moeten vaststellen dat (verder) herstel uitblijft. Het kan zijn dat dit komt door een structureel probleem waarbij organen of weefsel al zo beschadigd is dat verder herstel, menselijker wijs niet mogelijk is.

Ook kan het zijn dat er sprake is van gebondenheid waarvan u losgemaakt zou moeten worden. In steeds meer kerken is daarvoor bevrijdingspastoraat beschikbaar. Ook kunt u terecht bij b.v. Vrij Zijn conferenties.

Er zijn veel boeken geschreven over genezing en bevrijding. Een paar voorbeelden zijn:

 • Kan een Christen gebonden zijn, Wilkin van de Kamp
 • Bevrijd van banden, Wilking van de Kamp. Over verborgen dynamieken in onze relaties.
 • Geen grappen God, Corlien Doodkorte. Worstelen met wonderen.
 • Wonderen van het koninkrijk, Martin Koornstra.
 • Christen wees vrij! Graham en Shirley Powell. Sleutels tot bevrijding van demonische gebondenheid.
 • Demonie en psychiatrie, Wilkin van de Kamp.