Uw therapeut is er van overtuigd dat bewegen een belangrijk onderdeel is van een gezonde levensstijl en gaat daarom een groot avontuur aan. 

Op één April gaat ze vertrekken vanuit Epe voor een voetreis naar Rome. De Praktijk is daarom gesloten van 15 maart tot 15 september.

logo neurovisie

Maatwerk

Iedereen is anders

In praktijk NeuroVisie is uw behandeling maatwerk.

Met ca. 30.000 biochemische reacties per seconde per cel en een totaal van meer dan 100 biljoen cellen in ons lichaam, is het niet gek als er iets ontspoort met gevolgen voor ons functioneren.

Met het ontrafelen van het DNA is nog weer eens duidelijk geworden dat alle systemen een geheel vormen. Ons genoom heeft een interactie met onze omgeving, zowel in de cel als van buitenaf. Verbeteren van gezondheid vraagt daarom om een  verandering van levensstijl en gedrag.

Steeds meer artikelen verschijnen over een dieet als vervangend medicijn. Waarmee we steeds meer inzicht krijgen in de uitwerking van voeding op het individu. Het vermogen de juiste stoffen op te kunnen nemen vanuit de voeding is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Onze huidige voeding beschikt niet meer over voldoende voedingsstoffen om ons lichaam ook daadwerkelijk te kunnen voorzien van de nodige vitamines en mineralen. En uit de nieuwste inzichten rondom ons DNA weten we dat juist die vitamines en mineralen essentieel zijn voor een functionerend lichaam.

Genen kunnen aan- en uitgezet worden, dit proces noemen we genexpressie, waarbij informatie in een gen ‘tot expressie komt’ doordat het gen afgelezen wordt en RNA en eiwitten worden gemaakt.

Het expressie-proces bestaat uit twee belangrijke stappen: het overschrijven van DNA in mRNA en het vertalen van mRNA in eiwit.

Verschillen tussen cellen

Elke cel bevat exact dezelfde genen, maar lang niet alle genen zijn in alle cellen actief. Elk type cel heeft een eigen patroon van genexpressie. In de ene cel komen genen tot expressie die de cel tot een zenuwcel maken; in een spiercel zijn die genen ‘stil’ en zijn weer hele andere genen actief. Welke genen wel, en welke genen niet tot expressie komen, wordt gereguleerd door een zeer complex systeem, zoals b.v. andere cellen in de omgeving, verontreiniging, concentraties van voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen. Genen kunnen dus ook meer of minder actief zijn als reactie op de omgevingsfactoren.

Al die factoren zijn voor iedereen verschillend, zodat maatwerk niet meer dan logisch is.